Koristeellista akustiikkaa

Koristeellista akustiikkaa

Miksi akustiikka on tärkeää?

Huoneen akustiikka luo ääniympäristön, jossa ihmiset asuvat, työskentelevät, oppivat, opettavat, kasvavat ja ovat kanssakäymisissä muiden kanssa. Sen vuoksi on tärkeää, että huone tarjoaa sellaiset kuuntelu- ja puhumisolosuhteet, että siellä olevat ihmiset voivat sekä olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa että keskittyä työhönsä.

Huoneen akustiikan tehtävänä on siis eliminoida häiritsevä melu, mutta säilyttää viestinnän ja ymmärtämisen kannalta tärkeät äänet.

Muiden kipsipohjaisten akustiikkamateriaalien tavoin Adit-levyt vaimentavat tarpeetonta (häiritsevää) melua ja toisaalta heijastavat tärkeitä kielisignaaleja kuljettavia ääniaaltoja.
Absorptiokertoimensa (αw 0,90) ansiosta Adit-levyt parantavat huoneen ääniolosuhteita välittömästi. Lisätietoa levyistä löytyy Adit-tuotesivulta sekä Knauf Danolinen vaimennusohjelmasta.